📖👑MsBooks- Biblioteca Nr.1 pentru recenzii de cărți online + .PDF CĂRȚI! 🌪️⚡Publicitatea ta poate fi AICI contactează-ne,, msbooksclub@gmail.com ,,

Stela BOTNARU Alina ȘAVGA Vladimir GROSU Mariana GRAMA">
" alt="Drept Penal General carte .PDF">
Book Lovers

Drept Penal General carte .PDF

Citește Online
Raiting:
0
0 vote
Peste un an, îți vei dori să fi început astăzi să citești!:)
Dragostea vine de acolo, de unde nu te aștepți!
citește cărți online gratis .PDF
Popular Books
Author😉:

Carti PDF online gratis: Drept Penal General carte .PDFdescarcă cartea Drept Penal General curs universtar online gratis .PDF


Drept penal. Partea generala reprezinta o lucrare stiintifica in cuprinsul careia autorul analizeaza institutiile specifice partii generale a dreptului penal din perspectiva actualului Cod penal, in special scopul explicarii notiunilor si terminologiei specifice dreptului penal.
Cursul se adreseaza studentilor de la facultatile de drept, absolventilor, licentiatilor care se pregatesc pentru admiterea in profesiile juridice, practicienilor in domeniu, cat si tuturor celor interesati de evolutia legislatiei in materia dreptului penal general si de modul de interpretare a institutiilor sale.

Știinţa dreptului penal, această disciplină juridică infinit de complexă, este într-o neîncetată și intensă transformare. Când se pare că ultimul cuvânt s-a spus în această știinţă, abia atunci se descoperă că s-a mai născut o perspectivă a unor noi și vaste orizonturi. Nimeni nu ar putea constata, la un moment dat, că s-a deschis ultima perspectivă, fiindcă este imposibil să se precizeze care vor fi aspectele societăţii de mâine, bazele ei juridice, concepţiile și năzuinţele ce o vor frământa. Căci prin natura sa intimă, ca și prin substanţa sa, știinţa drep- tului penal este în cea mai strânsă dependenţă de această infinitate de faţete ale celui mai instabil conglomerat: societatea omenească. Profundele transformări social-economice pe care societatea le-a cunos- cut în evoluţia sa au marcat, cum era și firesc, în mod direct și evoluţia drep- tului. În acest context, o tendinţă constantă în planul evoluţiei dreptului a fost și este apariţia unor norme și instituţii noi în cadrul ramurilor de drept ce formează sistemul dreptului. Dreptul penal a fost determinat în evoluţia sa de schimbările produse în realitatea socială supusă reglementării proprii. Ţinând seama de faptul că prin intermediul normelor, dreptul penal protejează în modul cel mai eficace ordinea de drept, pe cale de consecinţă, ordinea socială, se recunoaște că această ramură a dreptului reprezintă în cadrul sistemului unitar mijlocul principal de apărare a celor mai importante valori sociale. Noile norme și instituţii sunt implementate în practica judiciară în măsura în care sunt prevăzute de Codul penal. Codul penal adoptat la 18 aprilie 2002 a iscat ideea studierii și tălmăcirii lui. Atât cât el a inclus instituţii noi, este abso- lut necesară explicarea acestora celor care doresc să le cunoască și să le aplice. Mai ales nu trebuie uitat un lucru, și anume că știinţa penală de astăzi deseori este în dezacord vădit cu normele în vigoare. Un manual de drept penal ar fi în acest context binevenit. Un manual în- seamnă o dezvoltare de principii, bazată pe analiza acestora. Fiind mai presus de simplul comentariu, manualul conţine explicaţia pe larg a controverselor și discuţiilor în vederea celei mai bune interpretări. Oricare ar fi principiul adoptat de legea pozitivă, oricare ar fi teoria preconizată de legiuitor, oricare ar fi sistemul codificării, toate acestea sunt analizate în manual, astfel încât interpretul este în măsură să afle sensul, întinderea și conţinutul fiecărei dis- poziţii de lege.
Ţinând seama de cerinţele înaintate faţă de manualul de drept penal, autorii acestuia – S. Botnaru, M. Grama, A. Șavga, V. Grosu – au tins să facă o lucrare care ar putea servi și generaţiile de juriști care vor veni în viitor, rămâ- nând la fel de utilă și actuală. Materialul utilizat a fost sistematizat în ordinea în care normele și institu- ţiile sunt examinate în Codul penal. Astfel, Capitolul I cuprinde o introducere în studiul dreptului penal. Păs- trând consecutivitatea ideilor de expunere, sunt propuse spre însușire: no- ţiunea, caracteristicile și obiectul dreptului penal; politica penală; conexiunea dreptului penal cu alte ramuri de drept; principiile dreptului penal; izvoarele dreptului penal; știinţa dreptului penal. Întrucât acest capitol include dispozi- ţiile generale ale dreptului penal, ele sunt elucidate astfel încât celui ce le stu- diază să-i fie absolut clar despre ce este vorba și, mai mult decât atât, să poată fi memorate pentru a fi reţinute în ulterioara examinare a materiei studiate.0 0

CItește și descarcă Drept Penal General carte .PDF


"Ne-ar face mare plăcere să auzim părerea ta despre această carte."
Top 5 cărți

Disclaimer: ( Please Read the Complete Disclaimer Then) All information/ material available on this website or the links handed on the point are for educational and instructional purposes only. We hold no responsibility for any profit, loss, or damage caused by or due to any information available on the point, either directly or laterally. The content is meant for individual and noncommercial uses only. © 2023 "MsBooks" Citește și descarcă cărți online gratis! | All Rights Reserved